17 852 96 22 17 787 96 06

Leczymy bezboleśnie i bezstresowo

Dzięki nowoczesnej technice znieczuleń komputerowych systemem WAND STA ...

więcej

Przywracamy uśmiech, poprawiamy naturę

Dzięki wybielaniu oraz zastosowaniu koron i licówek pełnoceramicznych ...

więcej

Rozwiązujemy skutecznie Twoje problemy

Starcie zębów, zaburzenia w stawie skroniowo-żuchwowym, bóle głowy...

więcej

Przypadek 6 - Proteza szkieletowa na zatrzasku

Do naszego gabinetu zgłosił się pacjent celem uzupełnienia braków w szczęce górnej. Po wstępnym badaniu stwierdzono brak zębów 17 i 14 po stronie prawej oraz brak skrzydłowy po stronie lewej zaczynający się od zęba 14, czyli brak zębów 24, 25, 26, 27, 28.

 

Proteza szkieletowa na zatrzasku
Na powyższym zdjęciu widoczne jest starcie zębów własnych pacjenta związane z nadmiernym ich obciążeniem, które wynika z braku zębów w odcinku bocznym. Zauważalne jest również znaczne odsłonięcie szyjki zębowej w kle po stronie lewej, graniczące bezpośrednio z luką zębową.

 

Jednym z podstawowych życzeń pacjenta było uzupełnienie braków tak, by uzupełnienie protetyczne nie było widoczne, czyli brak widocznych klamer.

 

Z racji tego, że po stronie lewej brak zaczyna się od zęba 23 to w tradycyjnym wykonaniu protezy klamra zostałaby umieszczona właśnie na tym zębie. W przypadku wykonania protezy szkieletowej, która jest najbardziej korzystna dla zębów oraz kości wyrostka, klamra na zębie 23 jest klamrą metalową laną, która z racji umiejscowienia byłaby bardzo widoczna.

 

Biorąc pod uwagę życzenia pacjenta zdecydowaliśmy się na uzupełnienie braków protezą szkieletową utrzymaną po stronie lewej na zatrzasku, umiejscowionym w koronie porcelanowej na zębie 23. W danej sytuacji korona porcelanowa poprawi estetykę zęba 23 (odsłonięta szyjka zębowa) oraz dzięki połączeniu z zatrzaskiem wyeliminuje potrzebę zastosowania widocznej klamry na zębie.

 

Podsumowując, elementem stałym pracy jest korona z zatrzaskiem na trójce lewej, natomiast elementem ruchomym (wyjmowanym) jest proteza szkieletowa odbudowująca brak zębów 17, 14, 24, 25, 26, 27. Całość pracy odbudowuje łuk górny, a co najważniejsze dla pacjenta nie jest ona widoczna dla osoby postronnej.


Protetyka Rzeszów

 

Dalszym etapem będzie odbudowa zębów startych w odcinku przednim, co jest możliwe tylko w sytuacji użytkowania wykonanej protezy.

 

Elastyczne protezy bezklamroweKorony i mosty porcelanowe z protezą elastyczną